Toiduainete hoiustamine

Toiduainete ladustamine toitlustuses

Toitlustuses on iga päev vaja suuremas mahus toiduaineid. Seetõttu on eriti oluline nende õige ja tõhus ladustamine, et kõik oleks hügieeniline, praktiline, efektiivne.

Miks on õige ladustamine oluline?

Toiduained ei ole loomulikult lõpmatult säilivad. Nende säilimiseks vajalikud optimaalseid tingimusi tuleks teada. Samuti kehtib alati reegel: ladustada nii palju, kui vaja, aga mitte rohkem! Loomulikult on alati parem, kui on veidi varu, sest nagu öeldakse: “Parem on varuda, kui vajada!”, kuid kõike tuleks siiski piirata.

Taktikaliselt nutikas ladustamine!

Kuidas oma toiduaineid taktikaliselt nutikalt ladustada? Selleks tuleks arvestada kahe asjaga: esiteks minimaalse säilivusaja või “Parim enne” kuupäevaga ja teiseks eeldatava toiduaineid kasutusajaga. Viimane on eriti oluline külmkappide puhul, kus võib olla tülikas, kui asjad, mida kõigepealt vaja lähevad, on tagaosas. Külmkambrite puhul on see näiteks vähem oluline.

Põhimõtteliselt tuleks järgida ka põhimõtet “first in, first out”. See tähendab, et mida kõigepealt lattu toodi, tuleks ka kõigepealt kasutada. Uued toiduained, mis lattu ostetakse, tulevad seega esmalt taha.

Muidugi tuleb ka siin silmas pidada minimaalset säilivusaja.

Toiduainete riknemise vältimine

Minimaalset säilivusaja või tarbimiskuupäeva tuleks alati selgelt jälgida. Kui toiduained, olgu siis värsked puu- ja köögiviljad, kuivained või toored toiduained, on minimaalse säilivusaja või “Parim enne” kuupäeva lähedal, tuleks need kas kasutada või ära visata.

Mõned konkreetsed näpunäited toiduainete ladustamiseks

Õige ja tõhus toiduainete ladustamine on toitlustuses ülioluline. Seda, kuidas toiduaineid õigesti ladustada, saab õppida.

Toiduainete riknemise vältimine

Minimaalset säilivusaja või tarbimiskuupäeva tuleks alati selgelt jälgida. Kui toiduained, olgu siis värsked puu- ja köögiviljad, kuivained või toored toiduained, on minimaalse säilivusaja või tarbimiskuupäeva lähedal, tuleks need kas kasutada või ära visata.

Mõned konkreetsed näpunäited toiduainete riknemise vältimiseks:

Spetsiaalsed toidud läheneva tähtajaga toiduainete jaoks

Mõned restoranid pakuvad läheneva tähtajaga toiduainetest valmistatud erilisi roogasid. See on suurepärane võimalus vältida toidu raiskamist ja pakkuda klientidele maitsvat ja taskukohast sööki.

Toiduainete annetamine

Kui teil on toiduaineid, mida te ei saa enne tähtaega kasutada, kaaluge nende annetamist kohalikule toidupangale või muule heategevusorganisatsioonile. See aitab tagada, et toit jõuab inimesteni, kes seda vajavad.

Õige puhastamine on A ja O!

Toitlustuses peaks puhastamine alati toimuma HACCP-standardite järgi. See, et külmkappi tuleb regulaarselt puhastada, mitte ainult üks kord aastas, peaks olema kõigile selge. Puhastus tuleks ka dokumenteerida, et seda saaks vajadusel kontrollimisel alati tõendada.

HACCP-standardid

HACCP on lühend ingliskeelsest fraasist “Hazard Analysis and Critical Control Points”, mis tähendab “ohtude analüüs ja kriitilised kontrollpunktid”. HACCP on rahvusvaheline toiduohutuse standard, mida kasutatakse toiduainete tootmise, töötlemise, ladustamise ja jaotamise kõigis etappides.

Külmkapi puhastamine

Külmkappi tuleks puhastada vähemalt kord nädalas. Puhastus peaks hõlmama järgmisi samme:

Puhastamise dokumenteerimine

Puhastus peaks olema dokumenteeritud, et seda saaks vajadusel kontrollimisel alati tõendada. Puhastusdokument peaks sisaldama järgmisi andmeid:

Puhastamise tähtsus

Õige puhastamine on toitlustuses ülioluline, et tagada toidu ohutus. Puhastamine aitab vältida toidu saastumist bakterite, viiruste ja muude ohtude poolt.